--- Ostrobothnia Runners Club r.f. ---Kimppa

Varför åka ensam till ett lopp när vi är många andra också som deltar. Fråga någon i orc om Du vill ha sällskap till ett lopp, någon annan är kanske på väg...

Clas-Eirik Slotte, 0400-580095
Christian Wehkoja, 0500-866191
Kenneth Vikman, 040-7508486
Max Hagström, 040-5516443